Salvicin, en ny topoisomeras II-hämmare, utövar sin kraftfulla anticanceraktivitet genom rosgenerering | acta Pharmacologica sinica

Salvicin, en ny topoisomeras II-hämmare, utövar sin kraftfulla anticanceraktivitet genom rosgenerering | acta Pharmacologica sinica

Anonim

Abstrakt

Salvicine är en ny diterpenoidkinonförening erhållen genom strukturell modifiering av ett naturligt produkt bly isolerat från en kinesisk ört med kraftig tillväxtinhiberande aktivitet mot ett brett spektrum av humana tumörceller in vitro och hos möss som bär humana tumör xenografts. Salvicin har också visat sig ha en djup cytotoxisk effekt på multidrug-resisitant (MDR) celler. Dessutom reducerade Salvicine signifikant lungmetastatiska foci för MDA-MB-435 ortotopiskt xenotransplantat. Nya studier visade att salvicin är ett nytt icke-interkalativt topoisomeras II (Topo II) -gift genom att binda till ATPas-domänen, främja DNA-Topo II-bindning och hämma Topo II-medierad DNA-nedflyttning och ATP-hydrolys. Ytterligare studier har indikerat att salcivin framkallat ROS spelar en central roll i salvicininducerad cellulär respons inklusive Topo II-hämning, DNA-skada, kringgå MDR och tumörcelladhesionshämning.