Svar på protokollgranskningsscenariot: ett ord från usda | labdjur

Svar på protokollgranskningsscenariot: ett ord från usda | labdjur

Anonim

Som svar på de frågor som tas upp i detta scenario erbjuder USA: s avdelning för jordbruk, djur- och växtskyddstjänst, djurvård (USDA, APHIS, AC) följande förtydligande och vägledning:

Medan den amerikanska kongressen erkänner att användningen av djur är avgörande för biomedicinsk forskning kräver det också att forskare säkerställer minimikrav för vård och behandling av dessa djur. Om det här scenariot omfattade djur som omfattas av djurskyddslagen, skulle IACUC behöva granska lämpligheten av antalet djur som skulle användas, och dessutom skulle 9 CFR avsnitt 2.31 (d) (1) (iii) kräver att den huvudsakliga utredaren tillhandahåller skriftlig försäkring till IACUC att djurforskningsverksamheten inte "onödigt duplicerar tidigare försök." Detta krav hjälper till att säkerställa att förfaranden som involverar djur undviker eller minimerar obehag, besvär och smärta för djuren, med förståelsen att avsiktlig duplicering av forskning kan anses nödvändig om den godkänns av kommittén. IACUC måste vara övertygad om att utredaren gjorde en god troinsats för att fastställa att ett föreslaget experiment inte är onödigt duplicerat. Den detaljnivå som krävs för att tillhandahålla denna försäkring lämnas till IACUC: s bedömning.

Återgå till protokollgranskning