Tvättmedel före sterilisering | brittisk tandskrift

Tvättmedel före sterilisering | brittisk tandskrift

Anonim

Dento-viractis 55 är ett mångsidigt kombinerat pre-steriliseringsmedel som desinficerar under rengöringsinstrument. Det har utformats specifikt för att ta bort skräp från handinstrument och kirurgisk utrustning före sterilisering. Det är särskilt användbart vid avlägsnande av blod och pus och löser snabbt upp proteiner på grund av dess enzymatiska verkan. Denna bakteriella, fungicida och virucida produkt är tillgänglig från Dental Sky i antingen en hink på 2 kg eller 5 kg eller 50 unidoser om 15 g vardera.

Dento-viractis 59 är konkurrenskraftigt prissatt och är en mycket effektiv koncentratlösning för rengöring och desinfektion av tandinstrument som är idealisk för användning i ditt ultraljudsbad. Denna grapefruktluktande produkt påskyndar processen för borttagning av skräp och är också bakteriedödande, svampdödande och virucidal.

Läsarens svar nummer 63

Författare