Molekylärbiologi: en regleringsregulator | natur

Molekylärbiologi: en regleringsregulator | natur

Anonim

Genes Dev. doi: 10.1101 / gad.541609 (2009)

Vissa små, icke-kodande RNA reglerar genuttryck genom att binda till messenger-RNA och förhindra att det översätts till protein. Regleringen av en bakteriegen beror emellertid inte bara på en utan på två icke-kodande RNA, varav den ena hämmar den andra.

Lionello Bossi och hans kollegor vid Centre for Molecular Genetics i Gif-sur-Yvette, Frankrike, studerade produktionen av ett bakterieprotein som heter ChiP, som är involverat i sockerupptag. I frånvaro av socker kopplas ett litet RNA som heter ChiX till ChiPs budbärar-RNA och förhindrar proteinsyntes. Tillsätt socker, men ett annat RNA produceras som binder ChiX och riktar det för förstörelse, vilket tillåter produktion av ChiP-proteinet.

Upptäckten av denna nya egenskap hos små RNA i levande celler kan betyda att reglerande RNA identifierade beräkningsmässigt efter sekvens i själva verket kan vara mål för reglering.

Författare

kommentarer

Genom att skicka en kommentar samtycker du till att följa våra villkor och gemenskapsriktlinjer. Om du finner något missbruk eller som inte överensstämmer med våra villkor eller riktlinjer ska du markera det som olämpligt.