En litteraturöversikt av tandärosion hos barn | brittisk tandskrift

En litteraturöversikt av tandärosion hos barn | brittisk tandskrift

Anonim

ämnen

  • sjukdomar
  • Pediatrik

Abstrakt

Det finns en koppling mellan tanderosion och tandkaries.

Ett urval av sammanfattningar av kliniskt relevanta artiklar från andra tidskrifter. Sammanfattningarna på denna sida har valts och redigerats av John R. Radford.

Huvudsaklig

Taji S, Seow WK. Aust Dent J 2010; 55 : 358–367

Eftersom emaljen i den primära tandprotesen är tunnare och mindre mineraliserad än den för den permanenta tandprotesen, är den lövfällande tandprotokollen mer mottaglig för tandärosion. Den rapporterade förekomsten av tanderosion i den primära tandprotokollet varierar mycket från tio procent till över åttio procent. Detta kan bero på att olika index har använts för att kvantifiera erosion och att det är svårt att skilja erosion från andra former av tandslitage. En systematisk översyn citeras som rapporterar att 23, 4% av barn med astma har GORD jämfört med endast 3, 8% av barn utan astma. Förhållandet mellan GORD i sig och tandärosion är dock inte så enkelt som vissa skulle antyda. De flesta artiklar rapporterar en koppling mellan tandärosion och extrinsyra och mellan erosion och karies.

Författare