Erratum: tcr och lat uttrycks på separata proteinöar på t-cellmembran och sammanfogas under aktivering | naturimmunologi

Erratum: tcr och lat uttrycks på separata proteinöar på t-cellmembran och sammanfogas under aktivering | naturimmunologi

Anonim

ämnen

 • Signaltransduktion
 • Strukturell biologi
 • T-celler
 • Den ursprungliga artikeln publicerades den 13 december 2009

Nat. Immunol. 11, 90–96 (2010); publicerad online 13 december 2009; korrigerad efter tryck 29 januari 2010

I den version av denna artikel som ursprungligen publicerades var vissa rader i tabell 1 feljusterade. Felet har korrigerats i HTML- och PDF-versionerna av artikeln.

Författare

 1. Sök efter Björn F Lillemeier på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 2. Sök efter Manuel A Mörtelmaier på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 3. Sök efter Martin B Forstner på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 4. Sök efter Johannes B Huppa på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 5. Sök efter Jay T Groves på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 6. Sök efter Mark M Davis på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar