Chiral cykloaddition | natur kemisk biologi

Chiral cykloaddition | natur kemisk biologi

Anonim

ämnen

  • Reaktionsmekanismer
  • Kemisk syntes

Angew. Chem. Int. Ed. 51, 1248–1251 (2012)

Domino-reaktioner erbjuder enkel tillgång till komplexa molekylära arkitekturer, ofta med utsökt stereokemisk kontroll. Shi et al . ge ett elegant exempel på detta tillvägagångssätt i en ny [2 + 2 + 2] cykloaddition-reaktion som kombinerar Michael och Henry-reaktioner för att få tillgång till en cyklohexanprodukt med stereokemiskt definierade substituenter vid varje ringkol. I synnerhet använde författarna en a-ketoester som ett latent reaktivt enolat med två nitroalkenelektrofiler för att förlänga och slutligen ansluta sig till kolkedjan. Det första steget i reaktionen - bildning av ett metallenolat - var kritiskt för att styra stereokemin i hela sekvensen. Som ett resultat syntetiserade författarna en serie styva kirala ligander avsedda att på liknande sätt inducera kiralitet i metallkomplexet och identifiera ett enda Cu-diaminkomplex som ger utmärkta utbyten och enantioselektivitet. Med sin katalysator i handen visade författarna mångsidigheten i reaktionen genom att variera både ketoester- och nitroalkenutgångsmaterial: divergerande ketoestrar tolererades väl, liksom en rad aromatiska nitroalkener, även om alifatiska nitroalkener inte var tillämpliga och en enda nitroalken modifierades med en ortosubstituerad bensaldehyd visade sig vara problematisk. Reaktionen fortskrider vid rumstemperatur och gramskala med användning av endast 0, 1 mol% katalysator, och därför bör den ge enkel inträde i en mängd komplexa syntetiska vägar.

Författare

  1. Sök efter Catherine Goodman på:

    • Naturforskningstidsskrifter •
    • PubMed •
    • Google Scholar