Ljusa rumsliga koherenta synkrotronröntgenstrålar från en bordsskiva | naturfysik

Ljusa rumsliga koherenta synkrotronröntgenstrålar från en bordsskiva | naturfysik

Anonim
 • Den ursprungliga artikeln publicerades den 24 oktober 2010

Nature Physics 6, 980–983 (2010); publicerad online: 24 oktober 2010; korrigerat efter tryck: 2 september 2011.

Detta dokument presenterar förverkligandet och omfattande karaktäriseringen av en kompakt ljus källa för ultrasnabb synkrotronstrålning med märkbar grad av rumslig koherens. Det har uppmärksammats att vi oavsiktligt har försummat att citera några tidigare verk som beskrev utvalda aspekter av betatronstrålningen i liknande experimentella konfigurationer: ref. 1 beskriver en direkt källstorleksmätning baserad på Fresneldiffraktion från laserbaserad synkrotronstrålning som visar upplösningen som denna mätning kan ge, och refs 2 och 3 beskriver indirekta mätningar av elektronoscillationsamplituden baserad på fjärrfältanalys av betatronprofilen och baserat på kopplingen av elektron respektive röntgenspektra. De olika teknikerna för refs 1, 2, 3 ger konsekventa svar på röntgenkällstorleken. Refs 1, 2, 3 överensstämmer med vår mätning och modellering. De understryker vikten i vårt experiment för att generera högladdade kvasi-monoenergiska elektronstrålar för att skala upp betatronenergi och ljusstyrka och samtidigt hålla källstorleken liten.

Författare

 1. Sök efter S. Kneip på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 2. Sök efter C. McGuffey på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 3. Sök efter JL Martins på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 4. Sök efter SF Martins på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 5. Sök efter C. Bellei på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 6. Sök efter V. Chvykov på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 7. Sök efter F. Dollar på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 8. Sök efter R. Fonseca på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 9. Sök efter C. Huntington på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 10. Sök efter G. Kalintchenko på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 11. Sök efter A. Maksimchuk på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 12. Sök efter SPD Mangles på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 13. Sök efter T. Matsuoka på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 14. Sök efter SR Nagel på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 15. Sök efter CAJ Palmer på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 16. Sök efter J. Schreiber på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 17. Sök efter K. Ta Phuoc på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 18. Sök efter AGR Thomas på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 19. Sök efter V. Yanovsky på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 20. Sök efter LO Silva på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 21. Sök efter K. Krushelnick på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar
 22. Sök efter Z. Najmudin på:

  • Naturforskningstidsskrifter •
  • PubMed •
  • Google Scholar